Geen producten (0)

De verzendkosten worden per gewicht berekend. U krijgt deze altijd te zien voordat u afrekent. Mocht een artikel niet door de brievenbus passen dan wordt er een standaard pakket zending in rekening gebracht. Mocht u een artikel verzekerd willen laten verzenden of mocht u toch liever willen kiezen voor een traceerbare standaard pakket zending dan is dit uiteraard mogelijk. De opties die voor u mogelijk zijn worden automatisch voor het bevestigen van de bestelling getoond.

Art. 5 Levering

5.1 PlakVrij verstuurt de bestelde artikelen in de regel binnen drie (3) werkdagen na ontvangst van de betaling. Diensten worden geleverd zoals beschreven in de door cliënt getekende overeenkomst.

5.2 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.3 De opgegeven levertijden zijn altijd slechts een indicatie en gelden nimmer als fatale termijn. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de cliënt de overeenkomst in stand laat. In dat geval is de cliënt gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

5.4 Levering vindt plaats op het door de cliënt tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.

5.5 PlakVrij draagt zorg voor een goede verpakking van de artikelen en voldoende frankering. 

5.6 PlakVrij is niet aansprakelijk voor het zoekraken of beschadigen van artikelen verstuurd per standaard post. De cliënt heeft altijd de mogelijkheid om te kiezen voor verzekerde/aangetekende verzending.

5.7 Aangetekend versturen van artikelen is ook mogelijk. De cliënt dient hierover vóór verzending duidelijke afspraken te maken met PlakVrij. De kosten voor het aangetekend versturen zijn voor rekening van de cliënt.

5.8 Een rembourszending is mogelijk. De cliënt dient hierover vóór verzending duidelijke afspraken te maken met PlakVrij. De kosten voor de rembourszending zijn voor rekening van de cliënt. Deze kosten dienen vooraf overgemaakt te worden.

5.9 De verzendkosten worden automatisch berekend op basis van gewicht; de klant krijgt deze uiteraard te zien voordat hij/zij de bestelling definitief maakt. De standaard verzendkosten voor Nederland en de priority verzendkosten voor Europa bedragen de TNT Post tarieven of de tarieven van DHL. Voor aangetekende post/pakketpost gelden andere tarieven afhankelijk van de aangeboden services per land. Bij het doorlopen van het bestelproces krijgt de klant een keuzemenu te zien waar hij/zij de verzendmethode met bijbehorende kosten en de betaalmethode kan kiezen. Betalen kan via overschrijving op mijn bankrekening of via Paypal. De bovengenoemde verzendkosten zijn niet bindend en kunnen op ieder moment door PlakVrij worden aangepast. De klant zal deze nieuwe verzendkosten altijd te zien krijgen voordat deze zijn/haar bestelling definitief maakt.

5.10 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen van PlakVrij.