Geen producten (0)

Art. 7 Ruilen en herroepingsrecht

7.1 De cliënt is verplicht de producten bij aflevering nauwkeurig te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. De cliënt dient hierbij rekening te houden met geringe maat- en kleurverschillen van de op de internetsite afgebeelde producten.


7.2 Indien de verpakking van het product wordt verwijderd, vervalt het recht dit artikel retourneren.

7.3 Indien de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, dient de cliënt PlakVrij daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen veertien (14) werkdagen na de aflevering, op de hoogte te stellen. Dit mag zonder opgaaf van reden gebeuren. PlakVrij wil wel op de hoogte gesteld worden van de retourzending om zoekraken van producten zoveel mogelijk te voorkomen.

7.4 Indien PlakVrij akkoord gaat met het retourneren van de desbetreffende producten (niet geseald verpakte mondhygiëne artikelen mogen in verband met de hygiëne niet geruild worden) is de cliënt verplicht er zorg voor te dragen dat de retourzending voldoende gefrankeerd is en goed verpakt wordt. Beschadigingen die zijn ontstaan door het niet goed verpakken van de retourzending zullen op de cliënt worden verhaald evenals het onvoldoende frankeren van de retourzending.

7.5 De retourzending dient binnen tien (10) werkdagen na melding door PlakVrij te zijn ontvangen. Wordt de retourzending later ontvangen of niet vooraf gemeld dan heeft PlakVrij het recht de zending te weigeren.

7.6 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft PlakVrij de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

7.7 Indien de cliënt gebruik maakt van het recht zoals vermeld in het vorige lid, en PlakVrij over zal gaan tot het restitueren van de factuurwaarde, zorgt PlakVrij voor terugbetaling binnen 14 dagen van het door de cliënt aan PlakVrij betaalde. Het restitutiebedrag is het factuurbedrag. De verzendkosten voor een retourzending zijn voor rekening van de cliënt, tenzij schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.

7.8 De kosten voor het terugzenden van de producten zijn altijd voor rekening van de cliënt.

7.9 Onvoldoende gefrankeerde en niet vooraf gemelde retourzendingen worden niet door PlakVrij geaccepteerd

7.10 Om hygiënische redenen kunnen materialen die uit de verpakking zijn gehaald NIET geruild worden.

7.11 Verder zijn de algemene voorwaarden van toepassing.